Fascurt 2024: s’obre el termini per a la presentació de curts

S’obre el termini per a la presentació de curts per al Fascurt 2024, que celebrarà la seva 22a edició i tindrà lloc del 4 al 6 de juliol.

El període per presentar els treballs finalitzarà el 1 de maig de 2024 i ja podeu consultar les bases per a participar:

 BASES FASCURT 2024. XXII FESTIVAL DE CURTMETRATGES DEL MASNOU 

La XXII edició del Festival de Curtmetratges Fascurt es celebrarà a El Masnou (Barcelona) del 4 al 6 de Juliol de 2024. 

El festival està organitzat per l’associació cultural AKONGA i compta amb el suport de l’Ajuntament del Masnou i la Diputació de Barcelona, així com d’altres entitats privades. 

1 – PARTICIPANTS 

Aquesta convocatòria es de caràcter nacional i està oberta a residents al territori espanyol o bé a realitzadors espanyols amb residència a l’estranger. 

Cada realitzador podrà presentar, ja sigui a la mateixa secció o bé a seccions diferents, un màxim de dues obres. 

Les seccions a concurs són les següents: 

• Secció Ficció 

• Secció Undercurt 

• Secció Animació 

Per consultar las bases específiques de cada una de las seccions, veure els apartats 3 (Ficció), 4 (Undercurt), i 5 (Animació) d’aquestes bases. 

El tema i el gènere seran lliures. 

Les pel·lícules hauran de presentar-se parlades en espanyol o català o bé en versió original subtitulades en qualsevol d’aquests dos idiomes. 

No seran seleccionades les obres de caràcter turístic o publicitari, ni aquelles que facin servir material no original en més d’un 10 % de la totalitat de l’obra. 

No seran seleccionades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a un correcte visionat en el procés de selecció. 

Un cop inscrita i seleccionada, l’obra no podrà ser retirada de la programació sota cap concepte. 

2 – INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I ENVIAMENT 

El període d’admissió dels treballs serà fins el 1 de Maig de 2024. 

Els curtmetratges podran inscriure’s a través de la plataforma de visionat online 

FESTHOME 

3 – BASES FICCIÓ 

La duració màxima de les obres serà de 30 minuts. 

Les obres hauran d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de Gener de 2023. 

4 – BASES UNDERCURT 

La duració màxima de les obres serà de 15 minuts. 

Les obres hauran d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de Gener de 2023. 

Aquesta secció dona cabuda a curts gravats amb pocs mitjans, tant de ficció como d’animació, curts en que l’esforç dels equips de rodatge i producció supleix un escàs pressupost implicant-se en plasmar una bona idea. 

5 – BASES ANIMACIÓ 

La duració màxima de les obres serà de 15 minuts. 

Les obres hauran d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de Gener de 2023. 

Tindrà cabuda qualsevol tipus de tècnica d’animació. 

6 – SELECCIÓ 

La selecció dels curts seleccionats es farà pública el 1 de Juny de 2024. 

Els curts seleccionats quedaran en l’arxiu de l’organització i podran ser exhibits en altres ocasions sempre sota el segell de Fascurt, Festival de curtmetratges del Masnou i sempre amb el consentiment de l’autor. 

Es comunicarà a tots els participants (seleccionats i no seleccionats) del resultat de la selecció, així com les dates de projecció i el palmarès. A través de les plataforma de visionat. 

Se sol·licitarà als curts seleccionats, per a la seva projecció, el millor arxiu digital del què disposin. No s’exigirà l’enviament de còpies físiques. 

El festival promou i dona suport a l’assistència de representants dels curtmetratges guanyadors, fent-se càrrec d’una nit d’hotel perquè puguin assistir al lliurament de premis. 

7 – PREMIS 

Les pel·lícules optaran als següents premis: 

• Millor curtmetratge Ficció: 1.500€ 

• Millor curtmetratge Undercurt: 700€ 

• Millor curtmetratge Animació: 800€ 

• Premi del públic: 500€ (optaran totes les pel·lícules seleccionades) 

L’abonament dels premis queda subjecte als terminis que comuniqui l’organització. 

L’abonament dels premis s’efectuarà sempre abans de la següent edició. 

Queda a disposició del jurat la possibilitat de declarar algun premi desert, així com la d’atorgar alguna menció honorífica si ho creu necessari. 

8 – OBSERVACIONS 

L’organització habilita l’espai en el que els autors exhibiran les seves obres, pel que seran els autors qui hauran d’assegurar-se de que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets a tercers, eximint a l’organització de tota responsabilitat legal. 

Els autors eximeixen a l’organització del pagament dels drets d’autor. 

Els espais i la programació seran publicats al programa de la mostra a partir del 1 de Juny de 2024. 

L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases. 

Tot conflicte serà resolt per l’organització del festival. 

La participació al festival implica la total acceptació d’aquestes bases. 

Per a qualsevol dubte o reclamació podeu dirigir-vos a alex@fascurt.cat