Fascurt 2021: s’obre el termini per a la presentació de curts

S’obre el termini per a la presentació de curts per al Fascurt 2021, que celebrarà la seva 19a edició i tindrà lloc del 8 al 10 de juliol.

El període per presentar els treballs finalitzarà el 15 de maig de 2021 i ja podeu consultar les bases per a participar o  descarregar-les en pdf:

Se abre el plazo para la presentación de cortos para el Fascurt 2021, que celebrará su 19a edición y tendrá lugar del 8 al 10 de julio.

El periodo para presentar los trabajos finalizará el 15 de mayo de 2021 y ya podéis consultar las bases para participar o descargarlas en pdf:

BASES FASCURT 2021 CATALÀ

BASES FASCURT 2021 CASTELLANO

BASES FASCURT 2021. XIX FESTIVAL DE CURTMETRATGES DEL MASNOU

La XIX edició del Festival de Curtmetratges Fascurt es celebrarà a El Masnou (Barcelona) del 8 al 10 de Juliol de 2021.
El festival està organitzat per l’associació cultural AKONGA i compta amb el suport de l’Ajuntament del Masnou i la Diputació de Barcelona, així com d’altres entitats privades.

1 – PARTICIPANTS

Aquesta convocatòria es de caràcter nacional i està oberta a residents al territori espanyol o bé a realitzadors espanyols amb residència a l’estranger. Cada realitzador podrà presentar, ja sigui a la mateixa secció o bé a seccions diferents, un màxim de dues obres.
Les seccions a concurs són les següents:
• Secció Ficció
• Secció Undercurt
• Secció Animació
Per consultar las bases específiques de cada una de las seccions, veure els apartats 3 (Ficció), 4 (Undercurt), i 5 (Animació) d’aquestes bases.
El tema i el gènere seran lliures. Les pel·lícules hauran de presentar-se parlades en espanyol o català o bé en versió original subtitulades en qualsevol d’aquests dos idiomes.
No seran seleccionades les obres de caràcter turístic o publicitari, ni aquelles que facin servir material no original en més d’un 10 % de la totalitat de l’obra. No seran seleccionades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a un correcte visionat en el procés de selecció.
Un cop inscrita i seleccionada, l’obra no podrà ser retirada de la programació sota cap concepte.

2 – INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I ENVIAMENT

El període d’admissió dels treballs serà fins el 15 de Maig de 2021.
Els curtmetratges podran inscriure’s a través d’aquestes tres plataformes de visionat online:
-MOVIBETA
-FESTHOME
-CLICK FOR FESTIVALS

3 – BASES FICCIÓ

La duració màxima de les obres serà de 30 minuts. Les obres hauran d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de Gener de 2020.

4 – BASES UNDERCURT

La duració màxima de les obres serà de 15 minuts.
Les obres hauran d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de Gener de 2020. Aquesta secció dona cabuda a curts gravats amb pocs mitjans, tant de ficció como d’animació, curts en que l’esforç dels equips de rodatge i producció supleix un escàs pressupost implicant-se en plasmar una bona idea.

5 – BASES ANIMACIÓ

La duració màxima de les obres serà de 15 minuts.
Les obres hauran d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de Gener de 2020. Tindrà cabuda qualsevol tipus de tècnica d’animació.

6 – SELECCIÓ

La selecció dels curts seleccionats es farà pública el 22 de Juny de 2021. Els curts seleccionats quedaran en l’arxiu de l’organització i podran ser exhibits en altres ocasions sempre sota el segell de Fascurt, Festival de curtmetratges del Masnou i sempre amb el consentiment de l’autor.
Es comunicarà a tots els participants (seleccionats i no seleccionats) del resultat de la selecció, així com les dates de projecció i el palmarès. A través de les plataformes de visionat (si ho permeten) o bé a través de correu electrònic al contacte de cada curtmetratge.
Se sol·licitarà als curts seleccionats, per a la seva projecció, el millor arxiu digital del què disposin. No s’exigirà l’enviament de còpies físiques.
El festival promou i dona suport a l’assistència de representants dels curtmetratges guanyadors, fent-se càrrec d’una nit d’hotel perquè puguin assistir al lliurament de premis.

7 – PREMIS

Les pel·lícules optaran als següents premis:
• Millor curtmetratge Ficció: 1.500€
• Millor curtmetratge Undercurt: 700€
• Millor curtmetratge Animació: 800€
• Premi del públic: 500€ (optaran totes les pel·lícules seleccionades)
L’abonament dels premis queda subjecte als terminis que comuniqui l’organització. L’abonament dels premis s’efectuarà sempre abans de la següent edició. Queda a disposició del jurat la possibilitat de declarar algun premi desert, així com la d’atorgar alguna menció honorífica si ho creu necessari.

8 – OBSERVACIONS

L’organització habilita l’espai en el que els autors exhibiran les seves obres, pel que seran els autors qui hauran d’assegurar-se de que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets a tercers, eximint a l’organització de tota responsabilitat legal.
Els autors eximeixen a l’organització del pagament dels drets d’autor. Els espais i la programació seran publicats al programa de la mostra a partir del 22 de Juny de 2021.
L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.
Tot conflicte serà resolt per l’organització del festival. La participació al festival implica la total acceptació d’aquestes bases.
Per a qualsevol dubte o reclamació podeu dirigir-vos a info@fascurt.cat